med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Motion 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ärendets beredning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantering av narkotikaklassade ämnen och narkotikaklassning av GBL och 1,4-butandiol.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förverkande av oklassificerad narkotika.

Om ärendets beredning

Frågan om reglering av användningen av ämnen som GBL och 1,4-BD har diskuterats upprepade gånger de senaste åren. Det är uppseendeväckande att riksdagen efter all denna tid får ta emot ett förslag som den socialdemokratiska regeringen själv inte är nöjd med. I stället lägger man fram något som närmast liknar en nödlösning och aviserar att man senare ska komma med en översyn av narkotikalagstiftningen.

Inte heller har man under de år diskussionen har pågått tillsatt någon utredning eller åstadkommit någon departementspromemoria. Vi menar att detta inte är ett rimligt förfarande i en fråga som rymmer komplicerade motsättningar mellan industriintressen och narkotikapolitik.

Hantering av narkotikaklassade ämnen

Vi menar att de regler för att meddela och återkalla tillstånd för hantering av hälsofarliga ämnen som regeringen förtydligar i den aktuella propositionen skulle kunna infogas även i narkotikalagstiftningen. Därmed skulle en narkotikaklassning av GBL och 1,4-BD inte medföra några orimliga besvär för industrin.

Regeringen lyfter fram principiella skäl mot att narkotikaklassa ämnen som används industriellt. Vi menar att dessa skäl i så fall är precis lika tillämpliga på lagen om förbud mot vissa hälsofarliga ämnen. Att acceptera att vissa ämnen både kan användas i industrin och som narkotika innebär inte att man kompromissar med den restriktiva narkotikapolitiken.

Förverkande av oklassificerad narkotika

I flera uppmärksammade fall har polisen tvingats lämna tillbaks narkotika till missbrukare eller langare därför att ämnen ännu inte klassificerats som narkotika eller hälsofarlig vara. Vi menar att det är uppenbart orimligt. Regeringens arbete med att klassificera nya preparat går uppenbarligen alldeles för långsamt. Regeringen tar även alltför stor hänsyn till de mindre problem som kan uppstå vid narkotikaklassning av läkemedel. Ämnen som GBL, BD och ketamin har cirkulerat länge i missbrukarkretsar utan att regeringen har agerat.

Om en langare till exempel står utanför en skola med en dunk GBL eller liknande måste polisen kunna beslagta dunken även om regeringen har varit långsam i sitt arbete med klassificeringen. Därför bör narkotikalagstiftningen vidgas. Alla ämnen som är beroendeframkallande och stimulerande, lugnande eller hallucinogena samt ämnen som har motsvarande effekt som de ämnen som redan är klassificerade bör kunna förklaras förverkade, om situationen då de påträffas motiverar det. Tveksamma fall skulle behandlas i domstol. På det sättet fungerar lagen för vissa hemmatillverkade sprängmedel. Regeringen bör utreda frågan och återkomma med förslag.

Stockholm den 6 april 2005

Kerstin Heinemann (fp)

Marita Aronson (fp)

Harald Nordlund (fp)

Mia Franzén (fp)

Gabriel Romanus (fp)

Linnéa Darell (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-06 Bordläggning: 2005-04-07 Hänvisning: 2005-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)