med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

Motion 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2003/04:Fi22

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

En politik för tillväxt och fler i arbete

1 Sammanfattning

Socialdemokraterna missar praktiskt taget alla de mål som ställts upp för politiken. Varken sysselsättnings-, arbetslöshets-, frånvaro- eller budgetmålen nås. Arbetslösheten har ökat kraftigt och uppgår nu till nära 6 procent. Därtill kommer drygt 2 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statsministern lovade förra hösten att halvera ungdomsarbetslösheten på ett år. Nu har vi den högsta ungdomsarbetslösheten sedan 1998. Totalt står 1,1 miljoner vuxna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår åtgärder som försvagar budgeten med ca 16 miljarder kronor. Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-03 Bordläggning: 2004-05-04 Hänvisning: 2004-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)