med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi14

av Bo Lundgren m.fl. (m)

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem

Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några veckor sedan, kan sammanfattas i tre teman:

För det första att regeringen håller på att tappa greppet om statsfinanserna och att dess löftespolitik från valrörelsen håller på att underminera trovärdigheten för budgetpolitiken. Vi moderater föreslår därför budgetförstärkningar som ger bättre statsfinanser än regeringens budget. För det andra att Sverige behöver en ny tillväxtpolitik där sänkta skatter på arbete, sparande och företagande, tillsammans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-05-05 Bordläggning: 2003-05-06 Hänvisning: 2003-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)