med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2001/02:Fi42

av Bo Lundgren m.fl. (m)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 16

2 Förslag till riksdagsbeslut 17

3 Inledning 19

4 Vikten av budgetdisciplin 19

4.1 Hål och tricksande – skenande kostnader i systemen 20

4.2 Sämre förutsättningar också detta år 21

5 Våra förslag per utgiftsområde 21

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett nytt relevant beräkningsunderlag.

Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram.

Riksdagen avslår förslaget till ny investeringsplan för Statens fastighetsverk.

Riksdagen avslår förslaget om vidgat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-05-02 Bordläggning: 2002-05-13 Hänvisning: 2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)