med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2001/02:Fi39

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 4

Makten, pengarna och livet 4

Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6

Den internationella utvecklingen 6

Det ekonomiska läget i USA 7

Situationen i Japan 8

Europeisk ekonomi 8

Risker och möjligheter 9

Utvecklingen i Sverige 10

Procent av hushållens disponibla inkomster 11

Inriktningen av den ekonomiska politiken 12

Strukturella reformer för tillväxt 21

En frihandelsreform 21

Den nya frihandelsrundan inom WTO 22

Avskaffa handelshindren för livsmedels- och tekoprodukter 23

En Europaoffensiv 23

Ryssland,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-05-02 Bordläggning: 2002-05-13 Hänvisning: 2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)