med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2001/02:Fi36

av Bo Lundgren m.fl. (m)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Möjligheternas Sverige 4

3.1 Ett samhälle av möjligheter 4

3.1.1 En ny politik 4

3.1.2 Vänd inte verkligheten ryggen 4

3.1.3 För få i arbete – för lite företagande 5

3.1.4 Lär av 1980-talets misstag 6

3.1.5 Sverige har för lite tillväxtkraft 7

3.2 Ett skifte mot ökad frihet och tillväxt 7

3.2.1 Kontroll över vardagen 7

3.2.2 Den enskildes frihet och trygghet 8

3.2.3 Fler jobb och företag 9

3.2.4 Krisprogram mot den skenande sjukfrånvaron 10

3.2.5 Ett levande kunskapssamhälle 12

3.2.6 Mångfald och konkurrens 13

3.2.7 Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-05-02 Bordläggning: 2002-05-13 Hänvisning: 2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)