med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2000/01:Fi17

av Lundgren, Bo (m)

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

2. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och
fastställer preliminärt utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1 125
miljarder kronor år 2002, 1 095 miljarder kronor 2003 och 1 112
miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.

3. Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859
miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)