med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö28 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1999/2000:Fö28

av Leijonborg, Lars (fp)

med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

1 Sammanfattning

Folkpartiet liberalerna anser att föreliggande proposition bör avslås.
Förutom att den står och stampar i en förlegad syn på Sveriges roll i
europeisk säkerhetspolitik saknas

- dels förutsättningar för den modernisering av det svenska försvaret som
behövs för att det ska kunna hantera olika väpnade aktioner som är
tänkbara mot vårt land,

- dels möjligheter för ett väsentligt utökat svenskt deltagande i
internationella fredsinsatser med militära resurser - Folkpartiet menar
att försvaret redan i närtid bör kunna medverka i sådana aktioner i upp
till tre gånger så stor omfattning som för närvarande.

Folkpartiets politik har länge
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)