med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Fi15

Innehåll

1 Sammanfattning 4

2 En liberal framtidspolitik 5

2.1 Liberala utmaningar 5

2.2 Tid att skörda – men också tid att så 6

3 Det ekonomiska läget 8

3.1 Den internationella utvecklingen 8

3.2 Den svenska ekonomin 12

3.3 Den demografiska utvecklingen 15

3.4 Den nya ekonomin och den gamla politiken 16

3.4.1 Effektivitet 17

3.4.2 Stabilitet 18

3.4.3 Fördelning 19

3.4.4 Rusta för långsiktig tillväxt 20

4 Rusta Sverige för långsiktig tillväxt 22

4.1 En liberal skattepolitik 22

4.1.1 Inkomstskattereform ”Det måste löna sig att arbeta” 22

4.1.2 Folkpartiets inkomstskattereform 23

4.1.3 Villkor för företagandet 24

4.2 Vården och skolan – tillväxtområden 26

4.3 Långt liv – ökat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)