med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1998/99:Fi17

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Inledning

Människovärdet är större än penningvärdet. Därför är den ekonomiska
politikens avgörande problem, arbetslösheten, något som går långt utöver
det ekonomiska. Eget jobb betyder egen inkomst och det ger egen makt.
Att vara beroende av bidrag innebär att man i sin egen vardag är
beroende av andras regler. Den som är arbetslös är inte fri. Att knäcka
massarbetslösheten är därför en av de viktigaste frihetsrefomerna. För att
lyckas med det krävs en rad systemförändringar.

Vi skisserar därför i denna motion en skattereform, en socialförsäkrings-
reform, arbetsmarknadsreformer, förbättringar och förenklingar för före-
tagandet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)