med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

Motion 1997/98:Ju28 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1997/98:Ju28

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

1 Allmänna utgångspunkter 29

2 Bakgrund 29

2.1 Prostitution 30

3 Ett internationellt perspektiv 31

3.1 Arbetet inom FN 31

3.2 Sveriges internationella utvecklingssamarbete 32

3.3 Arbetet inom EU 32

3.4 Övriga frågor 33

3.5 Kvinnors asylskäl 34

4 Våldets omfattning 35

5 De sociala myndigheternas insatser m.m. 35

5.1 Socialtjänstlagen 35

5.2 Sociala utvecklingsinsatser 35

5.3 Barn i misshandelsmiljöer 36

6 Hälso- och sjukvårdens insatser 36

7 Rättsväsendets insatser 36

7.1 Polisens handläggning 36

7.2 Åklagarnas handläggning 37

7.3 Behandlingsmetoder för män som dömts för vålds- och sexualbrott 37

7.4 Elektronisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-04 Bordläggning: 1998-03-05 Hänvisning: 1998-03-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)