med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Motion 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)
Motion till riksdagen
1997/98:U66
av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tilltrde till Frenta nationernas frdrag om fullstndigt frbud mot krnsprngningar


Det finns anledning att med tillfredsstllelse notera att en
vervldigande majoritet av vrldens stater nu har stllt sig
bakom frdraget. Av framstllningen i regeringens
proposition 1997/98:174 om ett frbud mot
krnsprngningar framgr det tydligt att det frslag till
frdragstext som freligger frsiggtt under en turbulent
period i den internationella politiska utvecklingen, att det
tagit lng tid och krvt stora anstrngningar att utarbeta.
Sveriges regering har lagt ned mycket arbete p att f fram
ett frdrag som kan samla ett stort antal stater som
undertecknare.
Det var emellertid med stor bestrtning som vi mottog meddelandet att tv
stater som inte undertecknat frdraget - och under frhandlingarna stndigt
rest invndningar mot olika frslag - i maj 1998 genomfrde ett antal
krnsprngningar. I den motsgelsefulla sinnesstmning av bde framsteg
och bakslag vill vi gra ngra randanmrkningar nr det gller sjlva
frdragstexten.
Regeringens proposition br titeln Sveriges tilltrde till Frenta
Nationernas frdrag om fullstndigt frbud mot krnsprngningar. Denna
rubrik r vilseledande. Den r vilseledande stillvida att det frbud som det
talas om inte r fullstndigt. Regeringen pekar sjlv p sidan 18, dr man
talar om Icke-spridningsavtalet och de s.k. trskelstaterna, och dr man
skriver: "Frdraget har numera erhllit i det nrmaste universell anslutning.
Frmsta undantaget r de tre tre s.k. trskelstaterna Indien, Pakistan och
Israel."
P ett frfrande stt har under de senaste dagarna demonstrerats hur tv
stater - Indien och Pakistan - trtt ver trskeln till krnvapensamhllet. Det
har skett p ett ansvarslst och osolidariskt stt. Ansvarslst stillvida att
det
skett i ett omrde fyllt av konflikter. Osolidariskt stillvida att man svikit
den
stora grupp lnder som frbundit sig att avst frn att utveckla krnvapen och
utfra krnvapenprov.
Det r utmrkt att Sverige i FN:s skerhetsrd tagit initiativ till ett kraftigt
frdmande av Indiens och Pakistans krnsprngningar. Men Sverige borde
understryka sitt eget agerande n skarpare n vad som hittills skett. Statsrdet
Pagrotsky har visserligen frklarat att Sverige inte skall ing ngra nya
vapenaffrer med Indien. Och statsminister Gran Persson har uttalat sig p
likartat stt i frga om Pakistan. "Fljdleveranser" skall dock fortstta menar
regeringen. I sjlva verket frvandlas drmed den svenska protesten till ett
slag i luften. Ingenting kommer att i praktiken frndras jmfrt med dagens
situation nr det gller svensk krigsmaterielexport till Indien och Pakistan.
Ty Indien och Pakistan kommer knappast att konkret mrka av den svenska
protesten i annat avseende n i form ngra skarpa formuleringar. Regeringen
hnvisar till att man vill visa omvrlden att Sverige r plitligt och hller
ingngna avtal. Frgan r om det r rimligt att fra ett sdant resonemang
mot tv stater som p ett s uppenbart stt hotar vrldsfreden. Begreppet
"fljdleveranser" r vidare, p grund av bristande definition av vad som
menas med detsamma, under utredning, varfr det vore rimligt att tminstone
stoppa dessa leveranser tills man r p det klara med vad fljdleveranser r
fr ngot.
Det vilseledande i propositionens rubrik blir inte mindre av att den tredje
trskelstaten Israel idag bedriver en allt ofrsonligare linje gentemot
palestinierna och mot den fredsprocess som inleddes fr ngra r sedan.
Denna utmanande hllning i politiken kommer ven till uttryck i Israels
relationer till flera av sina grannlnder i Mellanstern. Den enda terstende
trskelstaten kan nu genom Indiens och Pakistans agerande frestas att inleda
krnsprngningar. Den svenska regeringen mste i FN, i andra internationella
sammanhang och genom direkta kontakter frhindra att Israel inleder
krnsprngningar.
Av texten i propositionen framgr klart att det inte handlar om ett i
egentlig mening "fullstndigt frbud". P sidan 15 i propositionen kan man
lsa: "Verksamhet som inte innefattar krnsprngningar, exempel dator-
simuleringar och s.k. subkritiska experiment, omfattas inte av frdraget."
De subkritiska prov som det talas om i texten r inte bara ngot som sker i
eller med datorers hjlp, vilket man ltt kan f intryck av. Dessa prov r
frkastliga av tv skl. Dels r syftet med dem frkastligt, eftersom proven
gr ut p att utrna frstrelseeffekten av vissa krnsprngningar, dels
anvnds plutonium vid dessa subkritiska prov.

Hemstllan

Hemstllan
Med hnvisning till det anfrda hemstlls
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i
motionen anfrts om att man fr att ge eftertryck t sin
protest mot de indiska och pakistanska krnvapenproven
ven stoppar all vapenexport till dessa lnder, dvs. ven s.k.
fljdleveranser,
2.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i
motionen anfrts om att den svenska regeringen i FN och
andra internationella sammanhang agerar fr att staten Israel
inte skall inleda krnsprngningar,
4.
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i
motionen anfrts om att det i propositionen Sveriges tilltrde
till Frenta Nationernas frdrag om fullstndigt frbud mot
krnsprngningar ven br fresls ett frbud mot
subkritiska prov..
11F
Stockholm den 8 juni 1998
Eva Zetterberg (v)
Jan Jennehag (v)
Bodil Francke Ohlsson (mp)
Eva Gos (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Bordläggning: 1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)