med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi17

av Carl Bildt m.fl. (m)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning 4

1.1 Sverige måste kunna bättre 4

1.2 En tom framtidspolitik 5

1.3 Uppdraget – sex punkter för förnyelsen av Sverige 6

1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9

2 Den ekonomiska utvecklingen 11

2.1 Sverige halkar efter 11

2.2 Decennier av felaktig strukturpolitik 12

2.3 Nollsparandet 14

2.4 God internationell konjunktur 15

2.5 Prognosen för 1998 och 1999 en överskattning av tillväxt och sysselsättning 16

2.5.1 Prognosmissarna 16

2.5.2 Effekterna av Asienkrisen större för Sverige än

regeringen tror 17

2.5.3 Sysselsättningsökningen lägre än regeringen räknar med 18

2.6 Den medelfristiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)