med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö42 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1996/97:Fö42

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Ett grönt försvarsbeslut

Grön försvars- och
säkerhetspolitik

Fred är inte bara målet, utan också vägen.

Miljöpartiet de grönas vision är en global militär nedrustning. Vi menar att
världssamfundet inte längre får acceptera att astronomiska summor satsas på
militära försvar och rustningar runt om i världen. De gemensamma resurserna
bör istället användas för att lösa miljöproblem, fattigdom och social misär.

Säkerhets- och försvarspolitik måste ses i ett helhetsperspektiv. Hur vi
agerar i Sverige och hur Sverige agerar i olika internationella sammanhang
bör rimligen hänga ihop. Trovärdighet och tyngd åt de förslag Sverige för
fram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (74)