med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Motion 1996/97:Sf13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1996/97:Sf13

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Inledning

Vänsterpartiet anser att direktiven till Flyktingpolitiska
kommittén i avgörande delar utgick från felaktiga
förutsättningar. Detta har fått mycket negativa konsekvenser
för den föreliggande propositionen. Det är nämligen inte
riktigt att många trots svaga asylskäl fått stanna i Sverige.
Det är i och för sig olyckligt att många beslut om
uppehållstillstånd grundats på olika tidsförordningar, men
detta sammanhänger med att myndigheternas
asylbedömningar i många fall varit så hårda att det inte varit
möjligt att verkställa avvisningarna. Detta har fått allvarliga
följder i form av ökad främlingsfientlighet eftersom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-21 Hänvisning: 1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (118)