med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1996/97:Fi44

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

För Vänsterpartiet är arbete åt alla ett överordnat politiskt
mål. En ökad sysselsättning - och ett ökat antal arbetstimmar
totalt sett - är det enda hållbara medlet att på sikt få en mer
stabil offentlig ekonomi, trygga välfärden och motverka
diskrimineringen av kvinnorna. Vänsterns politik syftar till
att skapa förutsättningar för en sysselsättningstillväxt i både
offentlig och privat sektor.

Sverige måste sätta målet högre än att halvera den öppna arbetslösheten.
Vänsterpartiet vill bygga ett Sverige där alla - män och kvinnor - har rätt till
ett arbete. Ett land där vi tillsammans arbetar fler timmar, där vi arbetar
bättre timmar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-05-02 Bordläggning: 1997-05-13 Hänvisning: 1997-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (142)