med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1996/97:Fi43

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Sammanfattning: Krisplan
för Sverige

Denna motion är en krisplan för Sverige.
Massarbetslöshetens sociala och ekonomiska
skadeverkningar är nu så omfattande att snabba och
genomgripande åtgärder är nödvändiga.

Sverige behöver en politik för fler jobb.

Läget är akut. 40 000 fler än för ett år sedan är arbetslösa. Arboga och
Norrköping hotar att bara bli två i en lång rad av drabbade svenska krisorter.
Vi föreslår i denna motion omprioriteringar av 45 miljarder kronor, av vilka
den överväldigande delen används för att stimulera nya jobb.

Redan från halvårsskiftet bör följande förändringar genomföras:

Sänkning av arbetsgivaravgifter,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-05-02 Hänvisning: 1997-05-07 Bordläggning: 1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)