med anledning av prop. 1994/95:85 Betyg i det obligatoriska skolväsendet

Motion 1994/95:Ub10 av Lars Tobisson m.fl. (m, c, fp, kds)

av Lars Tobisson m.fl. (m, c, fp, kds)
I propositionen föreslås, utan föregående utredning eller
analys, ett nytt betygssystem för det obligatoriska
skolväsendet.
Det av riksdagen, under föregående mandatperiod,
beslutade betygssystemet är enligt vår mening bättre än det
nu föreslagna.
Propositionen bör därför avslås.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag till nytt
betygssystem för det obligatoriska skolväsendet.

Stockholm den 17 november 1994

Lars Tobisson (m)

Per-Ola Eriksson (c)

Lars Leijonborg (fp)

Göran Hägglund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-11-17 Bordläggning: 1994-11-18 Hänvisning: 1994-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)