med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon

Motion 1993/94:Sk37 av Max Montalvo (nyd)

av Max Montalvo (nyd)
Satsning på kultur och kreativitet
Fordonskulturen har utarmats i Sverige i och med att
värdet på den svenska kronan gick ned.
Åtskilliga dyrgripar och kulturhistoriskt unika fordon
har köpts upp och transporterats ur landet, och detta fortgår
alltjämt. Det är viktigt ur kulturhistorisk synpunkt att vända
strömmen tillbaka till Sverige.
Det är ingen tvekan om att fordonshistoria är en mycket
viktig och populär del av svenskens kulturintresse, det kan
man se på både möten och parader med veteranfordon. De
höga införselavgifterna har vidare fört med sig att
svenskägda fordon står på utländska museer och hos
utländska samlare för att man inte tycker sig ha råd att ta in
dem i Sverige.
Det är mycket angeläget att ur fordonshistorisk och
kulturmässig synpunkt ta bort införselkostnaderna helt på
fordon som är 60 år och äldre, med andra ord en rullande
60-årsgräns. Det lilla antalet fordon det handlar om
kommer inte att orsaka några större problem för landets
budget i uteblivna skatter. Kultur är viktigt heter det, men
det är lika viktigt att bredda kulturutbudet så var och en kan
finna sin kulturnisch.
Fordonshobbyn är värdefull ur social synpunkt, därför
bör inte omotiverade skattepålagor få avskräcka ungdomen
från att hålla på med hobbyer i ordnade former. Dessutom
tar staten säkert igen det man förlorar på att slopa
försäljninsskatten (accisen) på fordon som är 30 år och
äldre, genom att företag som gör motorarbeten,
förkromning, lackeringoch sadelmakeriarbeten får
sysselsättning och genererar in mer skatt. Ny demokrati
anser att myndigheterna bör ha en positiv attityd till
fordonshobbyn, där trafiksäkerhetsaspekten bör beaktas.
En avgasdispensavgift på 7 000 
kr för amatörbyggda fordon måste ses som en ren
skatteindrivning. Med den typen av miljöskatter är det svårt
att få unga människor att bli intresserade av miljöfrågor och
inte blir det lättare när de får reda på att staten tar in ca 15
miljarder i miljöavgifter totalt och återför ca 2,5 miljarder
till miljöåtgärder. Ny demokrati anser att
avgasdispensavgiften bör slopas.
Ny demokrati anser att man bör slopa skrotningsavgiften
för fordon 30 år eller äldre vid import. Inga av dessa fordon
kommer att skrotas och skulle något fordon förstöras
genom olycka, går delarna genom försäljning till andra med
likadana fordon.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att försäljningsskatt (accis) inte
bör tas ut vid registrering av amatörbyggda fordon eller vid
import av fordon av en årsmodell som är 30 år eller äldre.

Stockholm den 21 mars 1994

Max Montalvo (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-21 Bordläggning: 1994-03-22 Hänvisning: 1994-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)