med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T80 av Åke Carnerö (kds)

av Åke Carnerö (kds)
Tågtrafiken Uddevalla--Nässjö
I många sammanhang nämns Sverige som ett avlångt
land och att resor endast kan göras i syd- och nordled. Detta
stämmer i många stycken om man gör sig besväret att
försöka resa i öst- och västled.
Fyrstadsregionen Lysekil--Uddevalla--Trollhättan--
Vänersborg lider nu svårt av arbetslöshet under rådande
lågkonjunktur. Kraftfulla åtgärder för att lindra situationen
måste till. Genom att bl.a. satsa på bättre kommunikationer
kan industrietableringar underlättas. Älvsborgsbanan
föreslås nu få en upprustning och fjärrblockering installeras
på sträckan Uddevalla--Herrljunga--Borås.
Fyrstadsregionen kan glädjas åt att två förbindelser med
snabbtåg från Göteborg stannar i Herrljunga och en
förbindelse från Stockholm, men det är otillräckligt. Ett
annat glädjeämne är att nyare motorvagnar har utlovats till
sommaren 1993 som sänker restiderna och höjer kvaliteten.
Tågtrafiken Uddevalla--Herrljunga kan samordnas med
tågtrafiken Falköping--Nässjö så att resenärerna inte
behöver byta tåg på den 25 mil långa sträckan Uddevalla--
Nässjö. Snabbtågen på Västra stambanan kan då lämpligen
anpassa sina stopp till Falköping där tågbyte kan ske från/till
Jönköping. Maximalt antal invånare skulle då kunna
utnyttja snabbtågen.
Genom ett bättre samutnyttjande på sträckan Nässjö--
Falköping--Herrljunga--Uddevalla kan flera fördelar nås.
Förbättrade möjligheter till fjärrtågstrafiken samt
förkortade restider genom färre tågbyten ökar
resandekvaliteten och intresset för att använda det fina
färdmedel som tåg utgör. Näringslivet och turismen i en stor
region får härvid de bästa förutsättningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om samordning av tågtrafiken
mellan Uddevalla och Nässjö.

Stockholm den 18 mars 1993

Åke Carnerö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)