med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. (v)

av Lars Werner m.fl. (v)
Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår i motionen:

Åtgärder mot arbetslösheten -- ett
fempunktsprogramEtt samlat program mot
arbetslösheten med en omfattning på 10 miljarder inriktat
på utbildning, arbetsmarknadspolitiska satsningar och
investeringar i infrastruktur.Ett ROT-program i
kommunerna genom tidigare utbetalning av 4 miljarder av
kommunens skatteunderlag.Myndigheternas och
verkens planer på infrastruktursatsning förverkligas.
Utbildning och kunskapshöjning i industrisektorn istället
för att avskeda.En tillfällig sänkning av pensionsåldern
snabbutreds.

Skattepolitik

Av statsfinansiella, fördelningspolitiska och miljöskäl
föreslår Vänsterpartiet:att grundavdraget slopas för
högre inkomstgrupperatt beskattningen av
kapitalinkomster m.m. återställsatt beskattningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-05-11 Bordläggning: 1992-05-13 Hänvisning: 1992-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (80)