Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1990/91:Jo105

av Carl Bildt m.fl. (m)

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Innehåll 1.

Sammanfattning
3 2.

Miljöpropositionen
-- ett spel för gallerierna 4 3.

1990-talets
utmaningar 5 3.1

Stärk
det internationella miljösamarbetet 5 3.2

Prioritering
av olika miljömål 6 3.3

Sveriges
ekonomi måste förbättras 7 4.

Bekämpa
växthuseffekten 7 4.1

Internationellt
klimatvårdsarbete 7 4.2

Klimat-
och miljövård inom FN 9 5.

Förstärk
miljöskyddet 10 6.

Miljöövervakning
och myndighetsorganisation 11 6.1

Kommunernas
miljövårdsarbete 13 6.2

Kostnadsansvar
för tillsynsverksamhet 13 7.

Utveckla
effektiva ekonomiska styrmedel 13 7.1

Allmänna
riktlinjer 13 8.

Miljövänligare
transporter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-11 Bordläggning: 1991-03-14 Hänvisning: 1991-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (110)