Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub79 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:N44 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om satsning på utbildning och
forskning.

Stockholm den 6 mars 1991

Ylva Annerstedt (fp)

Barbro Sandberg (fp)

Håkan Holmberg (fp)

Gudrun Norberg (fp)

Lars Ernestam (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)