Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub75 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T58 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att långsiktiga mål bör tas fram
för utveckling av Bergslagens tekniska högskola och att
medel bör ställas till förfogande för ett genomförande.

Stockholm den 6 mars 1991

Maud Björnemalm (s)

Berit Oscarsson (s)

Karl Hagström (s)

Bo Finnkvist (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)