Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub74 av Gunnar Björk och Karin Starrin (c)

av Gunnar Björk och Karin Starrin (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T55 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att LIF-anslaget inte bör
reduceras,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Gävle/Sandviken
bör få nya platser för den nya ingenjörsutbildningen.

Stockholm den 6 mars 1991

Gunnar Björk (c)

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)