Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub73 av Stina Gustavsson (c)

av Stina Gustavsson (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T56 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om införande av
grundskollärarutbildning, årskurserna 4--9, vid högskolan i
Växjö,
2. att riksdagen beslutar tilldela högskolan i Växjö 430
000 kr. i LIF-anslag, utan urholkning av andra till högskolan
ställda anslag.

Stockholm den 6 mars 1991

Stina Gustavsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-11 Hänvisning: 1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)