med anledning av prop. 1990/91:58 Psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Motion 1990/91:Ju18 av Rosa Östh m.fl. (c)

av Rosa Östh m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So42 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av psykiatriska
vårdinsatser inom kriminalvården,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts rörande överlämnande till
rättspsykiatrisk vård i förening med beslut om skyddstillsyn.

Stockholm den 13 december 1990

Rosa Östh (c)

Karin Israelsson (c)

Bertil Fiskesjö (c)

Rune Backlund (c)

Bengt Kindbom (c)

Ulla Tillander (c)

Martin Olsson (c)

Göran Engström (c)

Stina Eliasson (c)

Roland Larsson (c)

Ingbritt Irhammar (c)

Marianne Jönsson (c)

Anders Svärd (c)

Kersti Johansson (c)

Birger Andersson (c)

Kjell Ericsson (c)

Hugo Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-12-13 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)