med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

Motion 1989/90:Jo56 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Jordbruket i Sverige är liksom i de flesta industriländer kraftigt reglerat.

Bl.a. medverkar staten vid prissättning och lämnar avsättningsgarantier. Efter

hand har nackdelarna med regleringsekonomin blivit alltmer uppenbara.

Marknadssignaler når inte producenterna, intensiteten försämrar miljön och

den förlustbringande överproduktionen ökar. Folkpartiet har länge förordat

en marknadsanpassning av jordbruket. Sedan nackdelarna uppmärksammats

internationellt - främst inom GATT där förhandlingar nu pågår om

samordnade neddragningar av stöd och handelshinder - föreligger nu politisk

enighet om att lägga om jordbrukspolitiken.

Enigheten manifesterades i den livsmedelspolitiska arbetsgruppen (LAG)

där man från alla riksdagspartier förordade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-05-08 Bordläggning: 1990-05-10 Hänvisning: 1990-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)