med anledning av prop. 1989/90:110 1989/90

Motion 1989/90:Sk81 av Lars Werner m.fl. (vpk)

av Lars Werner m.fl. (vpk)
Sammanfattning

Vpk anser att det finns behov av en grundläggande skattereform. Genom

flera skattebeslut under 1980-talet har de bäst ställda gynnats i skatte- och

fördelningspolitiken. Socialdemokraternas och folkpartiets skatteomläggning

för 1991 leder åt fel håll. Vpk menar att Sverige behöver en skattereform

för rättvisa, där de lågavlönade sätts i främsta rummet och där korrynuner

och landsting får erforderliga resurser till sin verksamhet.

Dagens skattesystem som på papperet är progressivt har stora brister.

Några av felen är möjligheterna till skatteplanering genom stora avdrag och

andra metoder för att minska progressiviteten. Därför behöver vi ett nytt

skattesystem.

Vpk yrkar avslag på propositionerna. De brister i fördelningspolitisk rättvisa

och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-05-02 Bordläggning: 1990-05-03 Hänvisning: 1990-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (112)