med anledning av prop. 1987/88:93

Motion 1987/88:Jo47 av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg (s)

av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:Jo47

av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg (s)
med anledning av prop. 1987/88:93
om djurskyddslag, m. m.

I enlighet med lagutskottets betänkande 1984/85:39 beslutade riksdagen våren
1985 om ett tillkännagivande till regeringen: ”På anförda skäl förordar
utskottet att riksdagen med anledning av motionerna ge regeringen till känna
behovet av kraftfulla insatser från statsmakternas sida i syfte att få till
stånd en ordning som innebär att på kosmetiska och hygieniska preparat anges
om preparatet eller dess olika beståndsdelar testats på djur.”
Kosmetikatester på djur är den typ av djurförsök som flest människor tar
avstånd ifrån. En rimlig begäran måste vara att man skall kunna välja i enlighet
med sitt samvete när man köper läppstift eller schampo. Det här är
således både en djurskyddsfråga och en konsumentfråga.

Vi anser att riksdagens uttalande om att få till stånd en ordning som innebär
att på kosmetiska och hygieniska preparat anges om preparatet eller
dess olika beståndsdelar testats på djur skall genomföras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts beträffande märkning av kosmetikaprodukter.

Stockholm den 5 april 1988

Lisbet Calner (s)

Karl-Erik Svartberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-04-05 Bordläggning: 1988-04-06 Hänvisning: 1988-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.