med anledning av prop. 1987/88:93

Motion 1987/88:Jo43 av Viola Claesson och Jan Jennehag (vpk)

av Viola Claesson och Jan Jennehag (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:Jo43

av Viola Claesson och Jan Jennehag (vpk)
med anledning av prop. 1987/88:93
om djurskyddslag, m. m.

Användning av försöksdjur i vetenskapligt syfte skall begränsas. Om detta
råder stor enighet. Djurförsök vid tillverkning av nya kosmetiska produkter
saknar vetenskapligt syfte.

Tillverkare av kosmetiska preparat söker introducera nya produkter i förväntan
om högre vinst på dessa, än på dem som redan finns på marknaden.
Denna strävan hos tillverkaren kan inte motivera att djur utsätts för lidande.

Användaren av kosmetika söker uppnå självförtroende, attraktivitet och
välbefinnade. Inte heller detta motiverar djurförsök.

I djurförsöksutredningens betänkande anfördes för ett par år sedan att
djurförsök för framställning av kosmetika inte förekommer i vårt land annat
än i mycket begränsad omfattning. En verksamhet som knappast förekommer,
och som därtill är etiskt oförsvarlig, borde kunna stoppas utan
några som helst olägenheter.

Regeringen anser trots detta att det inte går att förbjuda djurförsök på
detta område nu. Skälet är bristen på alternativa testmetoder. Regeringen
anser dock att ”så snart nya metoder finns tillgängliga bör det inte längre accepteras
att kosmetika testas på djur. Om sådana testmetoder inte utvecklas
inom rimlig tid - eller befintliga metoder av detta slag inte används - bör ett
totalförbud mot djurtest övervägas.”

Vpk anser att ett förbud ska införas nu. Svenska folket klarar sig med befintliga
kosmetiska preparat under den rimliga tid som det tar att utveckla
testmetoder.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att förbjuda att kosmetika testas på djur.

Stockholm den 5 april 1988

Viola Claesson (vpk) Jan Jennehag (vpk)

Mot.

1987/88

Jo43-50

1 Riksdagen 1987188. 3 sami. Nr Jo43-50

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-04-05 Bordläggning: 1988-04-06 Hänvisning: 1988-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.