Märkning av material i kläder

Motion 2021/22:2663 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en obligatorisk innehållsförteckning som lätt går att skanna av, för vilket material ett plagg innehåller, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Textilier är resurskrävande material. Våra kläder slukar enorma resurser vad avser både vatten och olika fibrer i tillverkningen. Bomull är den vanligaste textilfibern och står idag för 50 procent av alla våra klädtextilier. Tillverkningen kräver både mycket vatten och kemikalier. För att tillverka 1 kg bomull åtgår i genomsnitt 9000 liter vatten. Vatten är en resurs som på många platser i världen är en bristvara och en resurs vi måste vara varsamma med. Därför borde alla textilkläder vara märkta på ett bra sätt som möjliggör återanvändning, vilket skulle spara enorma resurser av både vatten och miljö. Idag finns exempelvis ”chip” man kan märka kläder med till en ringa kostnad, vilket skulle göra textilierna enkla att återanvända eftersom man enkelt skulle kunna sortera olika material och återanvända dem. Detta skulle leda till att nyproduktion av textiler skulle kunna minska och att textilierna skulle kunna återvinnas mera effektivt.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)