Mänskliga rättigheter och demokrati

Motion 2001/02:U345 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2001/02:U345

av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Mänskliga rättigheter och demokrati

1 Sammanfattning

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Trots detta självklara sker dagligen kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. För oss liberaler utgör arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga rättigheterna en grundläggande moralisk nödvändighet. Viktiga punkter i kampen för genuin respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna anser vi vara:

Att se på men tiga vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna – oavsett omfattning eller var de sker – är att ge sitt samtycke.

Inga ”ismer” – vare sig nazism, kommunism, nationalism eller socialism rättfärdigar att individens fri- och rättigheter kränks.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (64)