Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Motion 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V)

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:2227

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor

5Kvinnojourer

6Brist på bostäder för våldsutsatta kvinnor

7Utredning av dödligt våld mot kvinnor

7.1Utredning av dödsfall som skett utomlands

8Barn som upplever våld

8.1Barn som brottsoffer

9Hedersrelaterat våld och förtryck

10Kriminalisering av tvångsäktenskap

11Kvinnlig könsstympning

12Grupper av kvinnor som är särskilt utsatta

12.1Våld mot äldre kvinnor

12.2Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

12.3Våld mot kvinnor med beroendetillstånd

12.4Våld mot papperslösa kvinnor

12.5Våld
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)