Människohandel och koppleri

Motion 2011/12:Ju269 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (S)

av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brottet koppleri och brottet människohandel.

Motivering

I Sverige råder det ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Lagen ger en tydlig signal om att det är sexköparen som begår brott och som därmed kan straffas. Sexköpslagen behöver kombineras med uppsökande verksamhet som erbjuder prostituerade stöd, hälso- och sjukvård samt möjligheter till en väg ut ur prostitutionen. Prostitution är idag starkt sammanflätad med vad som i internationella sammanhang kallas trafficking eller människohandel.

Det är en vidrig verksamhet som ofta innefattar både misshandel och upprepade våldtäkter. Det handlar om unga tjejer och kvinnor som inför hot om misshandel och ibland risken att bli mördade tvingas genomföra samlag och sexuella tjänster åt män. Ofta har dessa kvinnor smugglats in i Sverige under falska förespeglingar om jobb, och deras utsatthet gör det svårt att försöka fly ur fångenskapen. Idag åtalas ofta de män och kvinnor som tvingat andra till sexslaveri för koppleri. Koppleri innebär att man uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Ett nytt människohandelsbrott skulle ha ett högre straffvärde än brottet koppleri. Genom en ny brottsrubricering skulle man också öka skyddet för brottsoffret. Koppleri är ett brott mot staten, medan människohandel är ett brott mot person. Skulle de som i dag döms för koppleri i stället dömas för människohandel innebär det att brottsoffret får ökade möjligheter till upprättelse och skadestånd.

Stockholm den 28 september 2011

Eva-Lena Jansson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)