Manlig omskärelse

Motion 2018/19:1821 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omskärelse av omyndiga pojkar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En aktuell fråga i debatten är föräldrars rätt till omskärelse av sina omyndiga pojkar, och i vilken mån samhället ska förmedla eller subventionera dessa ingrepp.

Omskärelse av pojkar beskrivs av förespråkarna som en komplikationsfri åtgärd. Men negativa konsekvenser av omskärelse är väl kända. Hit hör urinrörsförträngning som kan leda till njurskador och i värsta fall till upphörd njurfunktion med behov av dialys eller transplantation. Inte heller de allmänkirurgiska komplikationerna, såsom infektion, defekt läkning, skador vid ingreppet eller narkosen, kan negligeras. Följderna av ingreppet är dessutom smärtsamma för barnet.

Men förutom att omskärelse är ett stort medicinskt ingrepp är det också starkt integritetskränkande och oåterkalleligt. Vårdnadshavarnas perspektiv värnas ensidigt, utan att de berörda pojkarna har tillfrågats.

Mot denna bakgrund är det orimligt att kräva att sjukvården ska medverka till manlig omskärelse på enbart vårdnadshavares begäran. Ingrepp som inte behövs av medicinska skäl, med risker för oåterkallelig skada, ska inte påtvingas någon som är omyndig. När barnet fyllt 18 år kan han själv besluta om han vill låta sig omskäras eller inte.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)