Mångfaldspolitik

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Sverige – vårt land i mångfald 7

4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8

5 Språk och utbildning – en stabil grund för livet 9

5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9

5.2 Satsa på svenskundervisning med praktik- och lärlingsplats 9

5.3 Vuxenutbildningen har blivit en ”förvaringsplats” 10

5.4 Förbättra valideringssystemet 10

5.5 Satsa på tvåspråkighet – förbättra modersmålsundervisningen 11

5.6 Inför ett mentorssystem 12

5.7 Ett ”kontrakt” mellan föräldrar och skola 12

6 Arbetets betydelse – att få makt över sitt liv 12

6.1 Tillgång till arbetsmarknaden snabbt 13

6.2 Inför jobbguider och ”nystartsjobb” 14

6.3 Ta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)