Mångfaldspolitik

Motion 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd)

av Sven Brus m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:Sf365

av Sven Brus m.fl. (kd)

Mångfaldspolitik

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Vårt land i mångfald 6

4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8

5 Språk och utbildning - en stabil grund för livet 8

5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 8

5.1.1 Satsa på svenskundervisning med praktik- och lärlingsplats 9

5.2 Vuxenutbildningen har blivit en "förvaringsplats" 9

5.3 Inför ett nytt nationellt valideringssystem 10

5.4 Satsa på tvåspråkighet - förbättra modersmålsundervisningen 10

5.5 Inför ett mentorssystem 11

5.6 Ett "kontrakt" mellan föräldrar och skola 12

6 Arbetets betydelse - att få makt över sitt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)