Mångfald och lika möjligheter

Motion 1999/2000:Sf637 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
sammanfattning

Sverige har under kort tid förvandlats från ett relativt
homogent land till ett land med mångfald av olika kulturer,
religioner och etnicitet. Det mångkulturella samhället
existerar men har inte vunnit legitimitet och genomslag. Det
finns många barriärer kvar att bryta innan alla människor har
lika möjligheter till arbete, företagande och egen försörjning.
Den traditionella invandrarpolitiken har i flera avseenden
försvårat för invandrare att försörja sig själv och bli en del i
samhället. Rådande system kan ibland ha karaktären av s.k.
strukturell diskriminering. Traditioner och vissa arbetssätt
kan innebära att vissa personer missgynnas på ett
systematiskt sätt.

Regler på arbetsmarknaden, attityder inom arbets- och näringsliv samt en
stelbent arbetsmarknadspolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (55)