Löttingetunneln och länsväg 265

Motion 2022/23:2253 av Fredrik Lindahl (SD)

av Fredrik Lindahl (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att inleda en åtgärdsvalsstudie för att se över framkomlighetsbehovet för Norrortsleden och länsväg 265 och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja förhandlingar mellan staten, Region Stockholm och de berörda kommunerna om att hitta finansieringslösningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norrortsleden, väg 265, är en tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla. Norrortsleden består av 16 kilometer väg som bland annat innefattar Löttingetunneln. Norrortsleden smalnar av vid infarten till Löttingetunneln som bara har ett enda tunnelrör. Efter tunnelns utmyntning övergår vägen till en rondell som därefter fortsätter mot Åkersberga.

Norrortsleden öppnades för trafik i oktober 2008 och restiderna i rusningstrafiken förkortades dramatiskt och förbindelsen mellan E4 och E18 blev säkrare. Leden var tänkt att förbättra förbindelserna mellan kommunerna i norra Storstockholm - Upplands Väsby, Täby, Vallentuna och Österåker. Idag planerar samtliga av dessa kommuner utbyggnad av nya bostadsområden och behovet för ökad kapacitet för bilburen trafik och kollektivtrafik ökar ständigt.

Vid planeringen skulle Norrortsleden kunna hantera den växande trafiken fram till 2025 men projektet bantades och Löttingetunneln blev endast enfilig på grund av besparingarna. Löttingetunnelns begränsade kapacitet utgör en flaskhals där återkommande köbildning uppstår vid rusningstrafik. Av- och påfartsramperna längst Norrortsleden är i behov av ökad kapacitet och säkerhetsåtgärder för att kunna hantera dagens trafik och framtidens behov.

För att avlasta infrastrukturen anser jag därmed att man ska inleda en åtgärdsvalsstudie för att se över framkomlighetsbehovet för Norrortsleden. Studiens syfte ska vara att Norrortsleden får en kapacitetsförstärkning i enlighet de behov som finns idag och för att säkra framtidens trafikbehov. Man ska även påbörja förhandlingar mellan staten, region Stockholm och de berörda kommunerna om att hitta finansieringslösningar.

 

 

 

Fredrik Lindahl (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)