Lönsamma investeringar i kollektivtrafik

Motion 2009/10:T451 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (m)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att prioritera sträckan Borås–Göteborg i arbetet med den föreslagna Götalandsbanan.

Motivering

På sikt kan Sverige få en helt ny typ av järnväg, det vill säga de omtalade höghastighetsbanorna. Kostnaderna för investeringarna väntas bli historiskt höga och då är det viktigt att de nya snabba tågen går via orter med stort kundunderlag och omfattande pendling.

Sträckan Borås–Göteborg är redan idag en av de allra mest lönsamma sträckorna för olika kollektivtrafiksformer som tåg och buss, men trots detta och att vägarna byggts ut är bilpendlingen utbredd med risk för överbelastning. Sträckan är med andra ord ett gott exempel på där eventuella framtida investeringar i ny järnväg når två viktiga mål: Lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Därför bör man se på möjligheterna att denna sträcka prioriteras i arbetet med höghastighetståg och den föreslagna Götalandsbanan. Det är en tåglinje som gör rätt åt arbetslinjen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)