Lönetak i statliga bolag

Motion 2003/04:N203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönenivån för chefer i statliga bolag och statliga förvaltningar.

Motivering

150 000 kronor i månaden och därtill en tjänstebil.

Detta är löneförmånen för verkställande direktören i Systembolaget AB. 1,8 miljoner kronor i årslön således.

Att chefer i privata näringslivet har höga löner har jag självklart inga synpunkter på. Men att statliga chefer skall ha löner i den nivån är enligt min mening felaktigt. Detta eftersom det här handlar om skattepengar.

Att chefer dessutom har andra uppdrag (styrelseuppdrag) och klarar dessa på arbetstiden och för dessa uppdrag uppbär ännu mera ersättning ger också en fadd smak i munnen.

Nu har också Sveriges Radio anställt en ny verkställande direktör och även där är lönen satt till 150 000 i månaden. Lönen för den personen fördubblades.

Att statliga verkschefer, och personer där skatter/avgifter finansierar verksamheten, skall ha högre lön än exempelvis statsministern måste vara felaktigt. Och vem kan säga att de båda som jag här tagit som exempel gör ett sämre jobb om de haft exempelvis 75 000 kronor i månadslön?

Statsministerns lön borde vara ”taket” för chefslönerna i den statliga verksamheten.

Man förvånas och chockas också över att också läsa att t.ex. Vin och Sprits chef endast efter fem års tjänst förhandlat till sig en pension – innan han blir pensionär – som kommer att kosta oss skattebetalare 32 miljoner kronor. Visst kan Socialdemokraterna på detta sätt belöna sina medarbetare, men sättet är förkastligt.

Stockholm den 16 september 2003

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)