Lönekartläggning hos statliga myndigheter

Motion 2021/22:3575 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att myndigheter följer gällande lagstiftning rörande lönekartläggning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har flera gånger framhållit lönekartläggningar som ett viktigt verktyg för att upptäcka och bekämpa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ändå är det åt­skilliga stora statliga myndigheter som inte har levt upp till lagens krav, visar tidningen Publikts granskning. Fem av landets 30 största statliga myndigheter har över huvud taget inte gjort någon lönekartläggning för 2019. Bara 14 av de 30 myndigheterna blev klara i tid – det vill säga innan 2019 var slut. Nio har blivit klara efter årsskiftet – Uppsala universitet och Polismyndigheten några veckor in på det nya året, andra myndigheter först i augusti. En myndighet svarar att en lönekartläggning är på gång men ännu inte är färdig. Ytterligare en myndighet – Linnéuniversitetet – har ännu inte påbörjat sin kartläggning för 2019.

Diskrimineringslagen medger inte några undantag. Alla arbetsgivare med tio eller fler anställda, såväl offentliga som privata, måste varje år – innan årets slut – genomföra och dokumentera en lönekartläggning för att ta reda på om det finns löneskillnader som har samband med kön. Man kan ha synpunkter på om det är ett lämpligt verktyg eller inte men det minsta man kan begära är att regeringens egna myndigheter följer regeringens lagstiftning på området.

De statliga myndigheterna borde vara ett föredöme som arbetsgivare och följa alla lagar och regler som gäller.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)