Lokalisering av TV 2 till Göteborg

Motion 1990/91:Kr348 av Rune Thorén m.fl. (c)

av Rune Thorén m.fl. (c)
I den pågående debatten om var olika TV-kanaler bör
ha sin hemvist så anser vi det naturligt att TV2 flyttas till
Göteborg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om TV 2s flyttning till Göteborg.

Stockholm den 25 januari 1991

Rune Thorén (c)

Elving Andersson (c)

Ivar Franzén (c)

Marianne Andersson (c)

i Vårgårda
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)