Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län

Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statlig närvaro har stor betydelse för såväl lokala arbetsmarknader som för regioners utveckling och tillväxt. Att lokalisera statliga myndigheter till olika delar av Sverige kan också bidra till att hela landets resurser och kompetens tas tillvara på ett bättre sätt.

Kalmar län ett av de län i landet som sedan lång tid har minst andel statligt anställda. Räknar man antalet statliga jobb i förhållande tillfolkmängd ligger Kalmar län näst sist med bara 14 statliga jobb per tusen invånare. Efter många år utan förändringar gläds vi åt att regeringen i juni 2016 meddelade att eHälsomyndighetens säte och delar av myndighetens verksamhet ska omlokaliseras till Kalmar. Detta är en bra början men fler placeringar av statlig verksamhet i Kalmar län är nödvändiga för tillväxt och utveckling samt motverka den starka urbaniseringstrend som pågår.

Tidigare socialdemokratiska regeringar gjorde tydliga prioriteringar som innebar att i första hand pröva om statlig verksamhet kan förläggas till Kalmar län.  Vi vill att regeringen överväger möjligheterna att fortsätta pröva lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län i första hand.

 

 

Lena Hallengren (S)

 

Krister Örnfjäder (S)

Laila Naraghi (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)