Ljudsanering av offentliga miljöer

Motion 1998/99:Bo516 av Sonja Fransson (s)

av Sonja Fransson (s)
Vi lever i en miljö där vi dagligen och ständigt utsätts för oönskade ljud,
trafikljud, musik, fläktar av olika slag, m.m.
De ljudmiljöer som vi ofrivilligt utsätts för bildar en basnivå som alla
andra stresskällor bygger vidare på. Med många olika och ibland höga ljud
drivs vi till en stressnivå som sliter oss. Vi blir lättare irriterade,
aggressiva
och otåliga och uttröttade.
Stressforskare har visat på att en hög grad av oönskade intryck av detta
slag ger en högre stressnivå och gör att människor har svårare att hantera
vardagslivets påfrestningar på ett balanserat sätt.
Oönskade ljudmiljöer är en sanitär olägenhet och en form av miljö-
förstöring. Det är oerhört viktigt att vi nu uppmärksammar och på allvar
erkänner dessa problem.
Vi behöver utreda möjlig lagstiftning och (eller) regler som minskar
ofrivilliga ljud generellt. Detta behöver kompletteras med någon form av
ljudfria zoner.
Jag skall t.ex. kunna besöka en restaurang och slippa höra musik, precis
som jag kan välja att undvika rökning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning om ljudsanering av offentliga miljöer.

Stockholm den 26 oktober 1998
Sonja Fransson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)