Lipodystrofi

Motion 2005/06:So623 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behandling av lipodystrofi.

Bakgrund

Det är nu 25 år sedan det första hivfallet upptäcktes i Sverige. Sedan 1996 kan den svenska hiv/aidsvården stoltsera med att nästan ingen längre dör i sviterna av aidskomplikationer, lipodystrofi.

Lipodystrofi kan kort beskrivas som en omfördelning av fett. Resultatet kan bli påtagligt. Ökad ansamling av fett runt magen, under armarna, på nacken eller bröstet. Vidare kan fettet omfördelas så att det försvinner från vissa delar av kroppen. Resultatet blir avsmalnande ben, armar och insjunket ansiktsparti.

Eftersom lipodystrofi ofta är väldigt synlig och ett karaktärstecken på hivbehandlingens negativa sida kan det skapa ytterligare stigmatisering och diskriminering för den hivpositive. På sikt påverkas även livskvaliten.

  1. Man försätts i situationer där man känner sig tvungen att berätta när t.ex. en kollega eller kamrat undrar vad som står på. Man kan alltså inte välja att vara öppen eller dold med sin sjukdom.

  2. Det blir svårare att komma in i länder som redan har restriktioner mot hivpositiva.

  3. Arbetsgivare kan neka den hivpositive anställning med svepskäl när det i själva verket är tydligt att det beror på att lipodystrofin ”avslöjat” den arbetssökandes sjukdomstillstånd.

  4. Livskvaliteten blir påverkad i negativ riktning genom att personen känner sig märkt, utpekad och får svårare att knyta relationer.

  5. Då lipodystrofin är ett direkt resultat av hivinfektionen, hivbehandlingen eller en kombination bör åtgärder göras för att minska verkningarna och vara kostnadsfria med hänvisning till t.ex. smittskyddslagen om kostnadsfrihet vid behandling av smittsamma sjukdomar.

I dag kostar behandling av lipodystrofin mycket pengar och den görs i liten skala på hivklinikerna i Sverige. Kompetens finns men kostnaderna hindrar sjukvården att hjälpa den som behöver behandlingen, vilken körs med injektioner på plastikkirurgisk väg.

Jag anser att staten bör ta ansvar för att försök med behandling av lipo­dystrofi införs på de hivkliniker som finns i landets storstäder. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)