Likställd moms för dansbandsmusik och konserter

Motion 2004/05:Sk295 av Kent Olsson (m)

av Kent Olsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att momssatsen för dansbandsmusik och konserter skall vara lika.

Motivering

I Sverige har vi i dag inom kultursektorn olika momssatser. Detta är olyckligt. Momsen är högre när en orkester spelar dansbandsmusik än när samma orkester ger en konsert. Detta är obegripligt för de flesta människor.

Vad är skillnaden om musiken framförs på en dansbana eller som konsert på ett kanske likadant nöjesställe. När Benny Anderssons orkester spelar dansmusik skall den högre momssatsen utgå, men när han spelar konsert skall den lägre utgå. Detta gäller även om samma musik spelas. Detta kan inte få fortgå. Det måste bli samma moms på dansmusik som på konserter.

Stockholm den 30 september 2004

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)