Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare

Motion 2019/20:309 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jaktlicens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är mycket svårt att erhålla licens på enhandsvapen för annat än målskytte (förutom grytpistol i kaliber 22). I dag är många jägare aktiva inom NVR (Nationella viltolycksrådet) som har hand om alla trafikeftersök på skadat vilt i Sverige. Vid avlivningssituationer på framför allt vildsvin kan det vara befogat med ett enhandsvapen av grövre kaliber då det ofta är trånga snabba situationer, med hundar inblandade. Alternativet är i dag att använda kniv, vilket i många fall kan vara svårt. Regeringen bör därför se över reglerna gällande licenser för enhandsvapen till jakt och ta fram ett förslag med tillfälliga licenser knutna till uppdraget som eftersöksjägare inom NVR. Vid avslutat uppdrag inom organisationen så ska jaktlicensen dras in och omvandlas till enbart målskytte enligt gällande regelverk.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)