Licens- och skyddsjakt på varg

Motion 2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bättre nationell samordning av skyddsjakten på varg.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt licensjakt på varg.

Motivering

Under alliansregeringens försorg uppbyggdes under mödosamma former en ordning för licensjakt som till vintern förväntas resultera i ett välbehövligt jakttillfälle i de delar av Sverige där vargtrycket är särskilt högt. Det har varit en viktig del i en bredare strategi för en levande landsbygd och har varit en linje som den dåvarande regeringen försökt freda både från EU-regleringar och från olika rovdjursorganisationer. Den nytillträdda rödgröna regeringen och deras oklara besked på området riskerar att riva upp detta och vrida tillbaka klockan.

Det råder för närvarande frågetecken kring den nuvarande processen för skyddsjakt på varg, vilken framförallt präglas av en ojämn behandling från de olika länsstyrelserna. I Kronoberg lastar exempelvis länsstyrelsen över kostnaderna på den skyddsjaktsökande, i brist på tydliga direktiv ovanifrån. Det försvårar väsentligt möjligheterna för den enskilde att kunna driva process för skyddsjakt. Länsstyrelsers revirtänkande med brist på samarbete över länsgränser innebär att tamdjursrivande varg under utlyst skyddsjakt kunnat slinka iväg bortom jaktområdet tills det snålt tilltagna tillståndet för skyddsjakt upphört. Utan en engagerad regering som viljeinriktat driver rätten till skyddsjakt riskerar djurhållare mista denna möjlighet.

Rovdjurstrycket från varg som river t ex fårbesättningar har medfört svåra konsekvenser för Sveriges fåravel. Skyddsstängsel har visat sig otillräckliga och djurhållarna misströstar om möjligheterna att bedriva sin näring. Utan Sveriges fåravel mister vi de betydande ekotjänster för ett öppet, koldioxidupptagande landskap som bräkande eller muande gräsätare utför.

Vill man ha en levande och öppen landsbygd och stora rovdjur måste rovdjurskostnaderna bäras av staten. Det måste finnas förutsättningar att fredat kunna hålla djur på bete. Det på sina håll väldigt geografiskt koncentrerade rovdjurstrycket måste lättas genom licensjakt. Landsbygden behöver en regering som är intresserad av att lösa problemen för dem som berörs, och jag hoppas den nya regeringen är beredd att ta frågorna på allvar.

Staten behöver sätta ner foten och kräva en harmonisering av skyddsjakten över landet och genomdriva en fortsatt licensjakt på varg för att hålla nere stammens skadeverkningar. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)